Kонсульство України в Дубаї

, Київ 10:05

Тарифи консульського збору

                                          

 

№ з/п

 

 

Найменування консульських дій

 

Тарифна ставка у дол. США

Тарифна ставка у дирхамах ОАЕ

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

10

37

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

70

257

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

100

367

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

50

183

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

-

-

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

-

-

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

10

37

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

10

37

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

10

37

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА  ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

200

734

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

200

734

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

40

147

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

40

147

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

40

147

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

40

147

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

40

147

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

40

147

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

200

734

10

Видача довідки про належність до громадянства України

10

37

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

10

37

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

150

550

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

200

734

             

ІІІ. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (В)*:

 

 

 

 

разової

65

239

 

 

дворазової                                                                              

65

239

 

 

багаторазової

 

65

239

 

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

 

разової

65

239

 

 

дворазової

65

239

 

 

багаторазової

 

65

239

 

4

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

 

разової

65

239

 

*Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору

Увага! Візову анкету Ви можете знайти і завантажити внизу сторінки

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про витребування документа

10

37

2

Видача витребуваного документа

40

147

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

55

202

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

37

 

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

30

110

 

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

200

734

 

4

Видача довідки про засвідчення документа

20

73

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

10

37

 

2

Реєстрація шлюбу

50

183

 

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

 

a)

- за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

70

257

 

б)

- на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

80

293

 

в)

- на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

90

330

 

г)

- з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

30

110

 

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

367

 

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

734

 

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

50

183

 

7

 

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

30

110

 

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

50

183

 

VIІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

а)

- посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

- дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США (183  дир. ОАЕ)

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США  (1467 дир. ОАЕ)

 

б)

- посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США (73 дир. ОАЕ)

 

в)

- посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

30

110

 

г)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

- дітям, другому з подружжя, батькам

- іншим особам

 

 

 

30

50

 

 

 

110

183

 

ґ)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

- дітям, другому з подружжя, батькам

- іншим особам

 

 

40

60

 

 

147

220

 

д)

- посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами «г» та «ґ»

 

е)

- посвідчення інших довіреностей

40

147

 

є)

- посвідчення заповітів

40

147

 

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

100

367

 

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США (367 дир. ОАЕ)

 

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

100

367

 

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

25

92

 

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

25

92

 

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

147

 

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

- документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40

 

10

 

147

 

37

 

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

25

92

 

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

25

92

 

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

25

92

 

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

25

92

 

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (92 дир. ОАЕ) і не більше 200 дол. США (734 дир. ОАЕ)

 

14

Прийняття на зберігання документа

40 дол. США (147 дир. ОАЕ) за кожен місяць зберігання, що почався

 

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США (55 дир. ОАЕ) і не більше 200 дол. США (734 дир. ОАЕ)

 

16

Вчинення морських протестів

100

367

 

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

15

55

 

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

20

73

 

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

 

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

50

183

 

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

37

 

                        VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

40

147

 

ІХ. ІНШІ ДІЇ  

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

 

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

550

 

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

183

 

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 

30

110

           

 

 

 


Консульство України в Дубай (Об'єднані Арабські Емірати)
Керівник: Балануца Олександр Олександрович
Консул України в Дубай
Адреса: ОАЕ, м. Дубай, Шейх Заїд Роад, Аль Харбаш тауер, оф.206, 414150. Переглянути на мапі
Телефон: +971-4-385-76-60, (+971 50 804 26 79 ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: +9714-385-76-65
Ел. пошта: cons_dubai@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://dubai.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години роботи: 8:30 - 15:45

Вихідні дні: п'ятниця, субота

Прийом громадян з консульських питань:

Неділя

З 09:00 до 12:00 - прийом документів 

З 13:00 до 14:00 - видача готових документів 

Вівторок

 З 09:00 до 12:00 - прийом документів 

З 13:00 до 14:00 - видача готових документів 

Четвер 

З 09:00 до 12:00 - прийом документів 

З 13:00 до 14:00 - видача готових документів 

Понеділок та середа:

прийом громадян України з питань паспортної роботи за попереднім записом

http://dubaipassport.org/

До уваги! При зверненні з консульських питань наявність оригіналу паспорта та копій необхідних документів ОБОВ'ЯЗКОВА!!!

Межі консульського округу:

Дубай, Шарджа, Рас-аль-Хайма, Аджман, Фуджейра, Умм-аль-Кувейн

Примітки:

Гаряча лінія Консульства України в м. Дубай.

Прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України

Номер телефону: +971 50 804 26 79

Зверніть увагу, що консульство не замінює та не виконує обов'язки місцевої поліції, швидкої допомоги та/або будь-яких правових інститутів.
Будь ласка, будьте готові надайти таку інформацію:
а) прізвище та ім’я;
б) контактна інформація (телефон, мобільний, факс, електронна пошта);
в) відомості / обставини надзвичайної ситуації (коли, де і як);
г) контактна особа в країні.

УВАГА!

З метою покращення умов консульського обслуговування громадян, в Консульстві встановлений банківський термінал NBAD, який дає можливість оплатити консульський збір банківською карткою.

Просимо врахувати, що до оплати приймаються лише картки Visa/MasterCard. Банком нараховується додатковий відсоток за здійснення операції (2% від суми транзакції).

При цьому залишається можливість здійснення безкомісійної оплати консульського збору безпосередньо у будь-якому відділенні банку NBAD. 

Шановні відвідувачі сайту Консульства України в місті Дубай!

З метою заощадження Вашого часу, пропонуємо Вам відвідати рубрику «Консульські питання» та ознайомитись з переліком консульських дій та найбільш запитуваних питань  http://dubai.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/faq

У разі відсутності відповіді на Ваше запитання у вищезазначеній рубриці, просимо надсилати Ваш запит на електронну адресу Консульства cons_dubai@mfa.gov.ua

Просимо врахувати, що Консульство надає відповіді на запити громадян, надіслані електронною поштою, які надходять з повними реквізитами заявника. Зокрема, у зверненні обов’язково має бути зазначене наступне: 

1.     Прізвище, ім’я та по-батькові заявника;
2.     Паспортні дані;
3.     Адреса проживання в країні перебування та контактний телефон;
4.     Чітко сформовані питання.

Після опрацювання Вашого запиту/звернення Консульство надасть Вам відповідь у встановлені законодавством України строки.

Консульство також надає консультацію  з консульської тематики за телефонами:  +97143857660, +971564943956, +971562147772 (окрім візових питань),  з 9:00 до 15:45 щодня, крім вихідних днів (п’ятниця та субота) та святкових днів.

Додатково просимо звертати увагу на інформацію та оголошення, які розміщені на сайті Консульства!